Så fungerar Reactored

Vi har sammanställt  användarmanualen på en sida. Den beskriver allmänna instruktioner om grundläggande dagliga verksamheter. Där hittar du tips om hur du skapar en studiegrupp eller hur du skapar läromedel för ditt målspråk.

Vad är Reactored spårkvertyget?

Instruktioner

Organisationens underhållskod och administrering

Spela videoklipp

Hur man skapar konton och administrerar dem

Spela videoklipp

Hur man skapar och delar kurser

Spela videoklipp

Skapa material från färdiga läromedel gjorda av kollegor

Spela videoklipp

Skapa dina egna lektioner i Reactored

Spela videoklipp

Hur man går med i lektionsgruppen via en länk

Spela videoklipp

Lektionstrukturen och funktionerna

Spela videoklipp

Download instruktioner i pdf. format