Pedagogik

Varje elev är annorlunda. Därför är en bra digital inlärningsplattform alltid flexibel och justerbar

Individualiserad inlärning som en del av en gemenskap

I Reactored får inläraren själv bestämma hur hen vill lära sig och koncentrera sig på de ämnen som intresserar hen. Inläraren kan flexibelt använda olika sinnen vid inlärningen och framskrida i sin egen takt. Dessutom kan inlärarna genast börja använda det nya, inlärda språket med andra inlärare i gruppens chat.

Att lära sig andraspråk med Reactored är effektivt. Förutom det pedagogiskt planerade materialet baserar sig Reactoreds inlärningsmetod också starkt på den språkvetenskapliga synen på effektiv och meningsfull språkinlärning. Därmed kan inläraren både skriva eller diktera svaret med en mikrofon och upprepa orden och meningarna högt när hen först lyssnat på dem. Eftersom bilder och visuella ledtrådar spelar en viktig roll när man försöker lägga nya ord på minnet kopplas de samman i Reactored vilket stöder alla inlärare, men speciellt de som har dyslexi eller andra svårigheter.

 

Omedelbar feedback förbättrar inlärningsprocessen

Att få omedelbart feedback är ytterst viktigt när det gäller inlärning. Reactored använder automatiserad stavningskontroll för att kontrollera ens svar och ger en snabb feedback i form av ljud och färger. Eleven kan lätt följa sina framsteg i antalet ord och fraser som hen har lärt sig.

Hjälp finns alltid nära till hands

För att kunna bilda meningar på andraspråk har inläraren traditionellt varit tvungen att använda flera källor eller be läraren om hjälp för att hitta passande ord. I Reactored finns allt som behövs på en enda plats vilket underlättar speciellt de elever som har svårigheter om de måste leta efter information på många olika sajter.

Den inbyggda stavningskontrollen hjälper inläraren skriva orden rätt alldeles från början. Hen har också möjlighet att lyssna på svaret eller få hjälp en bokstav åt gången. Med hjälp av allt detta blir man aldrig frustrerad eftersom man alltid når det rätta svaret oberoende av på vilken inlärningsnivå man är.

När läraren skapar eget material kan hen också stöda inläraren på många andra sätt. Hen kan skapa en tematisk text, en utvidgad teoriavdelning eller en minigrammatikavdelning där man lätt kan få hjälp. Dessutom kan man lägga till grammatiktips för varje uppgift som hjälper att inläraren inte fastnar i en fråga utan smidigt kan gå vidare.

Från ord till kommunikation

Det främsta målet med språkinlärning i Reactored är att kunna använda de inlärda orden i vanlig kommunikation. I stället för att bara lära sig enstaka ord bekantar sig inläraren med orden i textsammanhang och använder de inlärda orden genast i meningar och sedan i kommunikation antingen i gruppens chat eller för övrigt i klassrummet.

Reactored som lärarens verktyg

Reactored är ett flexibelt verktyg som sparar mycket tid för läraren. Läraren kan lätt följa inlärnarnas framsteg och utveckling och vid behov skräddarsy individuellt anpassat material. I klassrummet främjar Reactored individualitet genom att erbjuda lämpliga utmaningar för alla inlärare oberoende av kunskapsnivån. Med Reactoreds inbyggda omedelbara feedback och andra hjälpmedel har läraren mer tid att ge studenterna personlig vägledning.