Var och en behöver inte uppfinna hjulet själv -bearbeta färdigt material

Vad kan Reactored erbjuda lärare och skolor?

Reactored underlättar undervisningen på många sätt. Den sparar tid och möjliggör individanpassning och enkel uppföljning.

I Reactored kan läraren utnyttja och bearbeta de färdiga lektionerna som är sammansatta av andra lärare och som har utvecklats utifrån läroplanerna. Det går också lätt och snabbt att lägga till eget material anpassat till ens egen grupp eller enstaka inlärare.

Reactored erbjuder ett utmärkt stöd för individanpassning. Varje inlärare får själv bestämma sitt inlärningssätt och -nivå. Den automatiska stavningskontrollen ger direkt återkoppling och inläraren kan använda de inbyggda hjälpmedlen vid behov. Inläraren får framskrida i sin egen takt och läraren kan koncentrera sig på de individer som behöver stöd.

Med hjälp av Reactored kan läraren lätt följa inlärarens utveckling och få underlag för bedömning för inlärarens resultat och aktivitet sammanställs automatiskt.  

Ett verktyg - 16 olika språk

Reactored främjar flerspråkighet. Inläraren kan träna flera olika språk: engelska, finska, spanska, svenska, tyska, italienska, franska, ryska, arabiska, portugisiska, danska, norska, holländska, isländska, ungerska och latinska.

Grupper -att lära sig i samarbete

Läraren kan skapa studiegrupper inom Reactored och dela skräddarsytt studiematerial med dem. Eleverna  kan också själva skapa egna studiegrupper och fördjupa sina kunskaper genom att använda målspråket i chatten.

Självrättande prov sparar tid

Att skapa och hålla ett prov i Reactored är lätt och snabbt. Med bara några klickar kan en lektion förvandlas till ett prov som rättas och bedöms automatiskt.

Ett plattformsoberoende verktyg -ingen installation krävs

Reactored -användargränssnittet är webbläsarbaserat och fungerar på alla enheter. Det är en kostnadseffektiv lösning som möjliggör att verktyget kan utnyttjas även om enheterna i skolans basutrustning är varierande eller om eleverna har BYOD-enheter.

Responsivt användargränssnitt

Reactored stödjer mobila enheter. Med hjälp av en smartphone eller en surfplatta tillåts en inlärare lära sig ett nytt språk när som helst och var som helst.

Vårt användargränssnitt är verkligen användarvänligt.

Oavsett din roll ser Reactored ut och fungerar på samma sätt. Bara en lärare ger dig tillgång till sådana funktioner som bedömning, teamhantering och vår bank av färdigt material.

Vi har samarbetat med experter och lärare och utvecklat ett digitalt språkinlärningsverktyg som kombinerar pedagogiskt planerat innehåll med effektiva inlärningsmetoder.​

Användarupplevelser

Adult Education

Languages: English, German, Swedish.

“I have used Reactored in adult education as additional support in vocabulary training for my students. Its use has been very independent.

Students in adult education are often from older age groups. It has been a pleasure to see how they have taken up Reactored and used it to learn new skills and even to create their own study material.

As a teacher myself, I like that Reactored allows you to link your study material to a specific topic or field. This way, I can give more personal guidance concerning particularly challenging topics outside the training period.”

-Anu Mäenpää, language teacher, Hämeenlinna

Teacher, secondary school

Languages: Swedish, Russian

“The best part is that it is easy to use and versatile. I use the application iin language teaching to create and share my own exercises. Pupils have liked it since everyone can practice at their own level thanks to the adjustable learning style feature.

I personally like the fact that all assignments involve pronunciation – it helps learners to understand the spoken language better. Reactored is also effective in correcting the spelling of words and phrases. “

– Emilia Hurme, language teacher, Parola

Teacher, upper secondary school and primary school

Languages: German, Swedish 

“As I see it, Reactored provides both pupils and students as well as us teachers with a very powerful tool for second language acquisition. From the pedagogical point of view it has several assets compared to all the other applications and platforms available.

In my opinion, Reactored is the most effective tool for second language acquisition at the moment and it has all the potential to become the number one application in the field since it focuses on the core of language learning and utilizes digitalization in a pedagogically meaningful way.”

-Heini Syyrilä, Language teacher, Hattula,The National Language Teacher of the year award 2017

Testa Reactored idag!

Be om en demo och ett prisförslag för din inlärningsgrupp!