Pedagogiikka

Jokainen oppija on erilainen, siksi oppimiseen käytettävän digitaalisen työkalun on oltava joustava.

Yksilöllistä oppimista osana yhteisöä

Reactored -kielityökalussa jokainen oppija voi itse valita tavan, jolla haluaa oppia valikoimiaan sisältöjä. Oppija voi joustavasti vaihdella eri aistien käyttöä oppimisessa ja edetä omaa tahtiaan. Oppijat voivat myös käyttää oppimaansa kieltä yhdessä muiden kanssa ryhmän chat-keskusteluissa.


Oppiminen Reactored -kielityökalun avulla on tehokasta, koska pedagogisesti suunniteltujen oppituntisisältöjen lisäksi Reactored:in oppimismetodi nojaa vahvasti tieteen nykykäsitykseen tehokkaasta ja merkityksellisestä oppimisesta. Työkalu on kehitetty niin, että oppija voi perinteisen kirjoittamalla vastaamisen lisäksi kuunnella, toistaa ja vastata puhumalla. Koska kuvat ja visuaaliset vihjeet ovat tärkeä apu muistamisessa olemme Reactored -oppitunneissa sitoneet sanat ja muut sisällöt kuviin, mikä tukee erityisesti erilaisia oppijoita.

Välitön palaute oppimisen edistäjänä

Kaikessa oppimisessa palautteen saaminen on ensiarvoisen tärkeää. Reactored -kielityökalussa on tehtäviin vastaamisessa apuna oikeinkirjoitustunnistin, joka antaa äänen ja värin avulla välitöntä palautetta oppijalle. Oppija voi helposti myös seurata oman oppimisensa etenemistä mm. opittujen sanojen ja lauseiden määrän kertovasta osiosta.

Jos lamppu ei syty, on apu lähellä

Vieraan kielen oppimisessa oppija on perinteisesti joutunut käyttämään paljon sanakirjoja ja muita lähteitä sekä kysymään usein apua opettajalta, jotta on saanut tehtyä esimerkiksi käännöslauseita. Reactored -kielityökalussa oppijalla on kaikki tarvitsemansa yhdessä paikassa, mikä helpottaa erityisesti niitä oppijoita, joilla on vaikeuksia, jos tietoa on etsittävä monesta paikasta. Oikeinkirjoitusavustimen lisäksi oppijan apuna on aina mahdollisuus kuunnella vastaus tai saada vastaukseen kirjain kerrallaan apua. Näin oppijan ei tarvitse turhautua, sillä hän pystyy aina omasta tasostaan riippumatta pääsemään oikeaan vastaukseen.

Oppitunnin laatija voi halutessaan tuoda oppijan avuksi lisää apukeinoja. Hän voi luoda oppituntinäkymään asiakokonaisuuden hahmottamista helpottavan kuunneltavissa olevan kontekstin, teoriaosion sekä minikieliopin, josta oppija voi nopeasti hakea apua. Lisäksi oppituntiin voi sisällyttää lauseisiin sidottuja kielioppivihjeitä, jotka auttavat oppijaa perinteisten kompastuskivien kohdalla.

Sanoista kommunikointiin

Reactored -kielityökalussa kielenoppimisen keskeisenä tavoitteena on saada opetellut sanat välittömästi käyttöön. Niinpä oppija tutustuu niiden käyttöön osana laajempaa tekstiä ja muodostaa niillä välittömästi lauseita ja sen jälkeen hyödyntää niitä kommunikoinnissa joko Reactored:in omassa chat-osiossa tai luokkatilanteessa.

Reactored opettajan työvälineenä

Reactored on joustava työkalu, joka säästää opettajan aikaa. Opettaja voi helposti seurata oppijoiden edistymistä ja tarpeen vaatiessa luoda yksilöllisesti räätälöityä materiaalia. Reactored auttaa eriyttämisessä ja oppituntien Reactored -tuokiot antavatkin mainion mahdollisuuden yksilölliseen etenemiseen. Reactored -tuokiot toimivat erinomaisesti myös esimerkiksi toiminnallisen pistetyöskentelyn rinnalla. Reactored:in sisäänrakennetun palautteen ja apukeinojen ansiosta opettajalle jää enemmän aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen oppitunnilla.