Pedagogiikka

Jokainen oppija on erilainen. Siksi hyvä digitaalinen oppimisalusta on aina joustava ja muokattavissa yksilölliseen opetukseen.

Joustava oppimisympäristö

Reactored on muokattavissa – jokainen oppija voi valita haluamansa tavan. Edistyminen on mahdollista omassa tahdissa ja oppija voi hyödyntää harjoittelussa eri aisteja. Perinteisen kirjoittamisen lisäksi Reactored antaa sinun myös kuunnella ja sanella vastauksesi mikrofonilla. Muistamisen tehostamiseksi useimmat ihmiset tarvitsevat vinkkejä kuvien tai muun visuaalisen sisällön muodossa. Täten oppitunnin sanastot ja muu sisältö liitetään aina kuviin. Visuaalisen sisällön ja tekstimateriaalin yhdistäminen on myös yksi Reactoredin oppimismenetelmistä, joka vetoaa suurimpaan osaan oppilaita.

Automaattinen oikeinkirjoituksen tarkistus

Reactoredin uniikki automaattinen oikeinkirjoitustunnistaja tarkistaa vastauksesi ja antaa oppijalle välitöntä palautetta sekä ääni- että visuaalisessa muodossa.

Välttää turhautumista

Reactored ohjaa sinut kohti oikeaa vastausta kirjain kerrallaan. Tämä vähentää turhautumista, koska oikea vastaus on aina löydettävissä osaamistasosta riippumatta.

Laajennettua tukea

Opettaja voi tarvittaessa tarjota harjoituksien tueksi lisäapuja. Temaattisen tekstin, laajennetun teoriaosion tai kielioppivihjeiden avulla.

Näin oppijat löytävät kaiken tarvitsemansa tiedon yhdestä paikasta eikä harjoituksia tarvitse keskeyttää.

Lisää aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen

Reactoredin tekstistä puheeksi -ominaisuus helpottaa aloittelijoiden harjoittelemista suullisissa viestintäharjoituksissa, joihin sisältyy vasta opittujen sanastojen käyttöä.
Reactoredin sisäänrakennetun välittömän palautteen ja erilaisten apuvälineiden avulla opettajalla on enemmän aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Aloita Reactoredin käyttö jo tänään!

Copyright © 2020 Reactored powered by Sanako. All rights reserved.