Finsku Reactored

фінську

-Легкий спосіб вивчити фінську мову

01 Почніть займатися

Увійдіть у додаток. Навчальний матеріал не потребує реєстрації, і ви можете вільно практикуватися на всіх пристроях. Якщо ви хочете зберегти свій прогрес і продовжити з того місця, де ви зупинилися, збережіть вхідні дані.

02 Виберіть спосіб відповіді.

Ви можете практикувати один і той самий урок, використовуючи різні стилі навчання. Реакторне навчальне середовище дозволяє реагувати в любий спосіб

вибирати, розмовляти або вводити інформацію.

03 Вивчіть фінську на практичному рівні

Навчальний матеріал розроблено для підтримки самостійного вивчення мови. 

Програма містить основи фінської мови і підходить для тих, хто хоче покращити свої мовні навички, наприклад, для повсякденного життя, навчання та роботи у Фінляндії.

фінську – Як це працює

  • Все, що вам потрібно, це підключення до Інтернету. 
  • Навчальний матеріал працює на всіх пристроях (рекомендований браузер для iOS-пристроїв – Safari; для ноутбука, Android, ПК або планшета – Chrome).
  • Вивчайте мову за допомогою інтерактивних вправ та за допомогою відео та аудіо прикладів (наприклад, відеоматеріали YLE).
  • Відстежуйте свій прогрес у розділі статистики.

Навчальні модулі

Навчальний матеріал з основ фінської мови поділено на шість модулів, які переходять починаючи з початкового рівня до більш складних вправ. Українсько-фінські курси сприяють засвоєнню основ граматики, необхідної лексики та відповідних вправ. 

Навчальний матеріал Finsku не вимагає завантаження програми або авторизованго входу. Просто перейдіть за цим посиланням: www.reactored.com/finsku

Alku 1 a1.1

● вчимо розповiдати про себе та тренуємо слова iз повсякденного початкового словника (так, нi, будь ласка, дякую, вибачте, нiчого) та найважливiшi слова пов'язані зi школою та домом (стiл, стiлець, будинок, дiм, офiс, дверi, вiкно) ● вчимо привiтання, тренуємо розмовнi фрази (як справи, приємно зустрiтися, як тебе звати), накази (прийди, йди, ходи, сiдай, вiдкрий дверi) ● повторюємо фiнський алфавiт (голоснi та приголоснi, знайомимося з вокальною гармонiєю) ● тренуємося вимовляти фiнськi звуки (довгi та короткi звуки, Ä та Ö, подвоєннi голоснi-дифтонги, H) ● вчимо слова пов'язані з сiм’єю ● вчимо слова пов'язані з частинами тiла ● вчимося розповiдати про громадянство, батькiвщину та рiдну мову ● вчимо днi недiлi та найважливiшi слова пов'язані з часом (вчора, сьогоднi, наступного тиждня) ● вчимо пори року та мiсяцi ● вчимо вiдмiнювання дієслова -бути- у теперешньому часi з особовими займенниками -я i ти-, знайомимося з використанням кiлькох iнших повсягденних дієслів

Alku 2 a1.1

● Вчимо числа та їх найпоширеніші способи використання ● Вчимо години і час доби ● Вчимося розповідати про погоду ● Вчимо кольори ● Вчимо слова пов'язані з їжею ● Практикуємо спілкування у магазині

Perus 3 A1.2

● тренуймося розповiдати про себе та сiм’ю ● вчимося заповнювати форму особистої інформації ● вчимо питальнi слова та тренуймося питати та відповідати ● вчимо стверджувальне та заперечне вiдмiнювання дієслiв за використанням повсягденних основних дієслiв ● знайомимося з вiдмiнюванням дієслiв при чергуваннi приголосних -k, p, t-, тренуймося вiдрiзняти початкову форму дієслiва вiд вiдмiнювальнiй форми ● вчимо слова та читаємо короткi тексти, пов'язані з домом та проживанням, тренуймося розповiдати про дiм ● вчимося вiдповiдати на запитання з -де-? (всереденi та зовнi вiдмiнки мiсця) ● вчимо слова пов’язаннi зi школою ● вчимося складати питання з -ko, -kö- та тренуймося вiдповiдати на запитання позитивно та негативно ● додатковi приклади по темi, з якими можливо ознайомитися, якщо є час: питаємо i даємо поради, звертаємося про та пропонуємо допомогу

Perus 4 a1.3

● Вчимо слова пов'язані з одягом ● вчимо множину та знайомимося з правилом чергування приголосних k-p-t ● Вчимося вирішувати справи у лікаря ● Вчимо структуру належності та її використання у повсякденних ситуаціях ● Вчимося описувати зовнішність людей ● Вчимо прикметники, практикуймося у вживанні протилежностей та порівнянь ● Вчимо розмовні фрази та числа пов'язані з покупками ● Вчимо порядкові числівники) ● Знайомимося з лексикою про спорт та хобі

Jatko 5 a2.1

● вчимо найважливіші типи дієслiв та вiдмiнювання дієслiв у теперешньому часi ● вчимо структуру родового вiдмiнка та його використання у повсягденних ситуацiях ● вчимо прийменники, що виражають мiсце знаходження та тренуймося їх використовувати (напр. “за домом, бiля мене, на столi”) ● вчимо висловлювати думки за допомогою дієслова -подобатися- ● вчимо вiдповiдати на запитання вiд кого? до кого?

Jatko 6 A2.1

● Вчимося розпізнавати завершену і незавершену дію основних дієслів. ● практикуймося використовувати минулий час ● Вчимо партитив з негативною формою належності ● Вчимо обставинні прислівники місця (внутрішні) ● Вчимо обставинні прислівники місця (зовнішні) ● Вчимо слова пов'язані з транспортом та подорожами ● Практикуймося у складанні і написанні коротких речень

У вільному доступі
Навчальний матеріал з фінської мови

Партнери

Платформа для вивчення мови

Reactored