REACTORED AMBASSADORS: Ahed Hussein: "yritysten kannattaisi panostaa henkilöstönsä kielikoulutukseen"

Picture of Ellen Vikman

Ellen Vikman

8.10.2020 I 07.10

Tapasimme Ahed Husseinin, joka toimi haastattelun aikaan kehityspäällikkönä Oulun Startup Refugees-verkostossa. Reactored räätälöitiin suomen kielen oppimisratkaisuksi tulevien taksinkuljettajien kouluttamiseksi kesällä 2020. Keskustelimme Ahedin kanssa siitä, minkä vuoksi yritysten kannattaa ehdottomasti panostaa työntekijöidensä kielikoulutukseen: ”Potentiaalisia henkilöitä ei kannata jättää palkkaamatta heikon suomen kielen osaamisen takia, vaan heille kannattaisi tarjota juuri tällaisten työkalujen avulla mahdollisuus kouluttautua”.

ahed Hussein startup refugees

Ahed Hussein työskenteli aiemmin Startup Refugeesissa, joka keskittyy maahanmuuttajien työllistämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen. Hän oli vastuussa koulutuksista sekä yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Minkälaiseen haasteeseen Startup Refugees lähti hakemaan ratkaisua Reactored-kieltenoppimisympäristöstä?

Hoidamme rekrytointia yhteistyökumppanillemme Cabonlinelle, joka on taksialan yritys. Yritimme yhdessä miettiä, miten maahanmuuttajataustaisille työntekijöille ja kuljettajille voisi tarjota sellaista kieliopetusta, joka toimisi sekä pienryhmäopetukseen luokkahuoneissa että mobiilisti missä vain, sillä kuljettajien voi olla haastavaa kerääntyä yhteen tiettyinä aikoina. Vertailimme eri mahdollisuuksia ja selvisi, että Reactored sopii tähän tarkoitukseen todella hyvin. Reactored sopii loistavasti ryhmälle, jossa on erilaisia lähtötasoja. Osa meidän tulevista kuljettajista kokoontuu tiettyinä päivinä opiskelemaan materiaalia yhdessä, ja osa taas opiskelee itsenäisesti”, Ahed kertoo.

Tulevien taksinkuljettajien kielikurssi on kaksiosainen; toisessa osassa opiskellaan taksialan sanastoa ja toinen keskittyy valmistamaan kuljettajiksi opiskelevia Traficom-kokeeseen. Kurssi räätälöitiin siis Cabonlinelle heidän tarpeidensa mukaan. ”Kurssi tehtiin niin sanotusti selkokielellä”, Ahed kertoo.

Harkitsimme aluksi opettajan palkkaamista työhön, mutta Reactoredin avulla saimme räätälöidyn, opettajan tekemän kurssin ja materiaalit ikään kuin palveluna.”

Ahed kertoo, että opiskelijoilta tullut palaute on ollut todella positiivista. ”Moni tykkää Reactoredista ja sanoo, että se on hyvä tapa opiskella samalla kieltä ja alaa. Toimivuus eri laitteilla on plussaa, kun kursseja voi suorittaa käytännössä missä vain. Opiskelijamme pitävät myös ääneenluku-ominaisuudesta, joka auttaa etenkin heitä, joille luetun ymmärtäminen on hankalaa. Tehtävät ovat myös hauskasti tehtyjä ja niitä on mielekästä suorittaa.

Kielikoulutukseen panostaminen kannattaa

Erityisesti palvelualan yritykset työllistävät monia kieliä puhuvia ja eri taustoista tulevia ihmisiä. Ahed Hussein korostaa, että näiden yritysten olisi hyvä panostaa ja investoida työntekijöihinsä, jotta nämä pysyisivät töissään pitkään. ”Cabonline pyrkii ennakoimaan tulevaa. He haluavat investoida kielen oppimiseen ja sitä kautta omassa työssä kehittymiseen. Varsinkin Pohjois-Suomessa vaaditaan edelleen monesti, että työntekijät puhuvat täydellistä suomea, vaikka työtehtävät eivät välttämättä sitä vaatisi. Sen sijaan, että jätettäisiin henkilö palkkaamatta heikon suomen kielen osaamisen takia, kannattaisi mieluummin tarjota muutoin potentiaalisille henkilöille mahdollisuus kouluttautua juuri Reactoredin kaltaisten työkalujen avulla. Se maksaa lopulta itsensä takaisin, joskus lyhyessäkin ajassa.”

Ahedin mielestä moni rekrytoija pelkää sitä, että hakija ei valmiiksi hallitse täydellisesti jotakin asiaa. ”On hassua, että yksi heikko osa-alue voi estää henkilön palkkaamisen. Arvostan itsekin työtekijänä sitä, että saan kehittyä työssäni ja saan myös sitä varten tarvittavat työvälineet. Tämä vaikuttaa myös itselläni työpaikan valintaan!

potentiaalisille henkilöille kannattaa tarjota mahdollisuus kouluttautua juuri Reactoredin kaltaisten työkalujen avulla. Se maksaa lopulta itsensä takaisin, joskus todella lyhyessäkin ajassa.”, Ahed toteaa.

Ahed työskentelee omien kiinnostuksenkohteidensa parissa, sillä hän haluaa auttaa ihmisiä oman potentiaalinsa saavuttamisessa. Hän on opiskellut kansainvälistä liiketoimintaa ja toisinaan hänet voi bongata myös DJ:n hommissa. Ahed kannustaa kaikkia etsimään oman juttunsa ja suuntaamaan sitä kohti: ”Jos tiedät minne haluat, pääset kyllä lopulta sinne, vaikka se tapahtuisikin pienin askelin”.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Katso myös: