Privacy Policy

Tietojen kerääminen

Reactored kielityökalun käyttöönoton yhteydessä henkilöiltä kerätään tietoja, jotka sisältävät mm. sähköpostiosoitteita, nimitietoja, oletus opiskelukieli sekä kiinnostavia opiskelu aihepiirejä. Käyttäjä tai Oppilaitos/ Opettava organisaatio syöttää itse tiedot Reactored -palveluun rekisteröidyttäessä. Pakollisia tietoja rekisteröidyttäessä ovat käyttäjätunnus, sähköpostiosoite ja salasana.

Personoidun oppimiskokemuksen mahdollistamiseksi, Reactored voi automaattisesti kerätä tiettyjä tietoja oppijan toiminnasta tilastojen muodossa kuten esimerkiksi: opiskeluun käytetty aikajakso, oppimiskerrat, oppimistulokset, oppimistyylin painottuminen.

Tietojen käyttö

Kerättyjen tietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on Reactored-kielityökalu palvelun toteuttaminen.

Kerättyjä tietoja käytetään Reactored- kielityökalun palvelun toteuttamiseen liittyviin asioihin esim. personoidun oppimispolun luomiseen, tiedottamiseen sekä yhteydenottoihin mahdollisissa ongelmatilanteissa. Tiedotukset koskevat esimerkiksi Palveluun tulevia muutoksia tai muita käyttöön vaikuttavia asioita.

Tietojen säilytys

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta, henkilötietojasi käsitellään GDPR:n vaatimusten mukaisesti. Rekisteriä säilytetään teknisin suojakeinoin suojatussa tietojärjestelmässä. Henkilötietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän alihankkijan työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. Käyttäjän Palvelussa antamia tietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:

 

 • Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii.

 • Mikäli se on palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi pakollista / tarpeellista.

 • Muille Palvelun käyttäjille tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajauksin, esim. koulun
  opettaja, oppilaitoksen It-hallinnointi.

 • Palvelun toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille

 • Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai rekisterinpitäjän tai kolmannen
  osapuolen etu niin vaatii

 • Rekisterinpitäjän tytär- ja osakkuusyhtiöille, tai Palvelun uudelle omistajalle tai
  osaomistajalle tai harjoittajalle ja heidän neuvonantajilleen yrityskaupan tai –
  järjestelyn yhteydessä

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä Käyttäjiä ei voida tunnistaa, jolloin ei ole kyse henkilötiedoista.

Cookies/Evästeet

Sisäänkirjautumisten hallintaan ja muutamien muiden käytönaikaisten asetusten ylläpitämiseen käytetään ns. hetkellisiä-cookieita (eivät tallennu kovalevylle, vaan ovat voimassa, kunnes selain suljetaan).

Mikäli Käyttäjä aktivoi pitkäaikaisen sisäänkirjautumisen, hänen selaimelleen asetetaan pitkäaikainen cookie (tallentuu selaimeen).

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteen kiintolevylle tai selaimellasi. Suurin osa nykyisistä selaimista antaa sinulle mahdollisuuden hallita evästeitä esimerkiksi poistamalla ne käytöstä kokonaan, hyväksymällä ne yksitellen ja poistamalla tallennetut evästeet kovalevystäsi. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että jos poistat kokonaan evästeet käytöstä selaimessasi, et voi käyttää joitain Palvelun ominaisuuksia eikä Palvelu välttämättä toimi oikein.

Tilastojen keruu

Reactored-kielityökalun käytöstä kerätään www-palvelimen lokitietoihin ja Rouhia Oy:n omassa hallinnassa olevaan analytiikkadataan pohjautuvia tilastoja. Nämä tilastot ovat palvelun käyttöasteen sekä kuormituksen seurantaan, eikä tietoja luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Palvelun lokitiedot

Reactored kielityökalu sisältää käytön seurantaan liittyviä lokeja, jotka ovat vain ennalta määritettyjen vastuuhenkilöiden käytössä.

Muutokset tietosuojaan

Rouhia Oy voi muuttaa tietosuojakäytäntöjä lähettämällä päivitetyn version Palveluun. Ilmoitamme Käyttäjiä muutoksista Reactored.com verkkosivuilla. Käythän sivuilla säännöllisesti saadaksesi tietoa mahdollisista muutoksista.

Jos ehtojen muuttaminen tuo mukanaan muutoksia, joilla on huomattava haittavaikutus, Rouhia Oy ilmoittaa sinulle, kun aloitat palvelun käytön seuraavalla kerralla. Palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa sitä, että käyttäjä on hyväksynyt muutetut ehdot.

 
Close Menu