Käyttöehdot

 Reactored käyttöehdot

 

1. PALVELUN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖEHDOT

Rouhia Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) ylläpitämä Reactored on pilvipalveluna toimiva oppimisympäristö, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten oppilaiden ja opettajien käyttöön, mutta palvelua voivat käyttää myös yhdistykset ja yritykset. Näitä käyttöehtoja sovelletaan yllä kuvatun palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön. Käyttöehdoissa säädetään Palvelun tarjoajan ja Palvelun käyttäjien (jäljempänä myös ”Käyttäjä”) välille muodostettua suhdetta. Palvelun oikeudet omistaa Palvelun tarjoaja ja Käyttäjälle myönnetään näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Palveluun. Rekisteröitymällä Palveluun ja/tai Palvelua käyttämällä Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hän ei voi käyttää Palvelua. Edelleen Käyttäjän tulee noudattaa Palvelua käyttäessään kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, muita soveltuvia säännöksiä ja hyvää tapaa. Käyttäjä on nämä ehdot hyväksynyt luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. 

2. TIETOSUOJA

Palvelun tarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetuksen edellyttämiä säännöksiä sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteesta, joka jokaisen Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee lukea ennen rekisteröitymistä. Rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi tarkoittaa että olet lukenut ja hyväksynyt nämä ehdot.  

 

3. REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÄJÄTUNNUS

Reactored kieltenoppimisympäristö, Palvelu on tarkoitettu kaikenikäisille käyttäjille. Kullakin Palvelun käyttäjällä voi olla ainoastaan yksi käyttäjätili. Käyttäjän rekisteröityessä Palveluun hänen tulee antaa rekisteröitymis lomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan (8 merkkiä) ja/tai käyttäjätunnuksen, jonka avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Käyttäjätiliin liittyvä käyttäjätunnus ei saa sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja ja sen tulee muutoinkin olla hyvien tapojen mukainen. 

Henkilö, joka on täyttänyt 13 vuotta, voi luoda käyttäjätunnuksen ja rekisteröityä Käyttäjäksi itse. Alle 13 vuoden ikäisellä käyttäjällä, Palvelun käyttö tarvitsee huoltajan, vanhempien TAI oppilaitoksen suostumuksen Palvelun käyttöön. Kirjautumalla palveluun Käyttäjä ottaa vastuun siitä, että suostumus on myönnetty. Alaikäisen laillinen huoltaja voi kieltää oikeuden Palvelun käyttöön, tällaisissa tilanteissa Reactoredin käyttöönotto on mahdotonta vaikka käyttö tapahtuisikin opettajan valvonnassa. Mikäli käytön haluaa kieltää, tulee vanhemman esittää kieltopyyntö kirjallisena osoitteeseen support@reactored.com

Käyttämällä Palvelua ja Palveluun rekisteröityessään Käyttäjän on ilmoitettava kaikki Käyttäjältä edellytetyt tiedot totuudenmukaisesti ja oikein. Palvelun tarjoaja voi käyttää näiden käyttöehtojen kohdan (10) mukaista oikeuttaan lukita tai poistaa Käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä on pyrkinyt erehdyttämään Palvelun tarjoajaa 

Käyttäjät ovat vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta välittömästi Palveluntarjoajalle. 

4. TIETOJEN SÄILYTYS JA VARMUUSKOPIOINTI

4.1 Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja toimii henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä tai sopimuksesta riippuen tietojen käsittelijänä. Palveluntarjoaja voi Palvelun käytön edellyttämässä laajuudessa kerätä ja käsitellä Käyttäjän henkilötietoja (esim. Käyttäjän yhteystiedot, maksutiedot ja tunnistetiedot). Käyttäjä ymmärtää, että Palveluun rekisteröitymisen ja palvelun käytön myötä Käyttäjä suostuu näiden tietojen keräämiseen ja käyttöön, mukaan lukien tietojen siirtäminen muihin maihin tietojen varastointia, käsittelyä ja käyttöä varten. Lisää tietoa henkilötieojen käsittelystä löydät rekisteriselosteesta.

 

4.2 Materiaalien tallennus 

Palvelun käyttäjä voi tallentaa materiaalia Palveluntarjoajan palvelimelle. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan takaa tallennettujen tietojen säilyvyyttä eikä vastaa tietojen muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tietojen säilyttämiseksi Palvelun käyttäjä on velvollinen itse huolehtimaan palveluntarjoajan palvelimelle tallennettujen tietojen ja aineistojen varmuuskopioiden tallentamisesta itselleen. 

5. MAKSUT JA MAKSUEHDOT

Vastineeksi Palvelun käytöstä Käyttäjä maksaa Palvelusta Palveluntarjoajan määrittämän korvauksen. Palvelusta maksettava korvaus veloitetaan etukäteen ennen Palvelua koskevan tilausjakson alkamista. Maksu on suoritettava Palveluntarjoajan hyväksymällä maksutavalla. 

5.1  Käytön keskeytys ja maksujen palautukset

Jos Käyttäjä lopettaa Palvelua koskevan tilausjakson ennenaikaisesti, Käyttäjällä ei ole oikeutta saada jo maksettuja suorituksia takaisin. Mikäli Palvelun käyttö estyy Palveluntarjoajasta johtuvasta syystä, käyttämättä jäänyt Palvelun osa korvataan Käyttäjälle pidentämällä tilatun Palvelun käyttöaikaa.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelusta perittäviä hintoja milloin tahansa 30 päivän etukäteisilmoituksella. Mahdolliset hintamuutokset eivät vaikuta jo olemassa olevien tilausjaksojen maksuihin. 

5.2 Tilaus jakso

Tilaukset uusiutuvat automaattisesti laskutuskauden päätyessä.

Huom! Aseta muistutus vanhentumisajalle, mikäli aiot käyttää Palveluitamme vain yhden kerran. Automaattinen veloitus tapahtuu etukäteen jokaisen laskutuskauden alussa.

Yksityiskäyttäjät: Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa Reactoredin asetuksista löytyvästä lisenssit kohdasta. Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittamalla sähköpostilla osoitteeseen: info@reactored.com.

Yritykset, yhdistykset ja organisatiot: Mikäli tilauksen haluaa perua, se tulee ilmoittaa 30 päivää ennen käynnissä olevan tilausjakson päättymistä.

6. VASTUU PALVELUN KÄYTÖSTÄ JA KÄYTTÄJÄN VÄLITTÄMÄSTÄ SISÄLLÖSTÄ

Palvelun Käyttäjä on itse vastuussa kaikesta materiaalista, jonka hän tallentaa Palveluun ja/tai saattaa Palvelua hyväksi käyttäen muiden saataville (mm. lataamalla materiaalin Palveluun, käyttämällä erilaisia linkitys menetelmiä sekä muilla mahdollisilla tavoilla). Palvelun tarjoaja ei aktiivisesti tarkasta käyttäjien Palveluun tuottamaa tai toimittamaa materiaalia, eikä siksi ota vastuuta materiaalin sisällöstä. 

6.1 Kielletty sisältö ja toiminnot sekä Käyttäjien vastuu 

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palveluntarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

– joka loukkaa ulkopuolisten (ns. kolmansien osapuolten) tekijän- tai muita oikeuksia – jolla loukataan, halvennetaan, häiritään tai uhkaillaan jotakuta – joka haittaa palvelun toimivuutta – joka on muuten Suomessa voimassa olevan oikeuden tai hyvän tavan vastaista. Käyttäjänä ja materiaalin jakajana Käyttäjä on täysin vastuussa luomastaan sisällöstä. Riippumatta siitä onko sisältö tekstiä, grafiikkaa, äänitiedostoja tai muuta formaattia, johon Palvelu tarjoaa tietojen tallennus mahdollisuuden.  

Palvelun tarkoitus on toimia kieltenopiskelu työkaluna, ja toivommekin käyttäjien jakavan ainoastaan oppimiseen tarkoitettua materiaalia. Alla on esimerkkejä sellaisesta sisällöstä ja toiminnasta, joka on kiellettyä tai laitonta tehdä, ladata tai jakaa Palvelun kautta. 

 • on ilmeisesti loukkaavaa ja edistää rasismia, vihaa tai fyysistä haittaa mistään luokasta tai yksilöstä.
 • Häiritsee tai puolustaa toisen henkilö häirintää millään muotoa.
 • hyödyntää ihmisiä seksuaalisella tai väkivaltaisella tavalla.
 • sisältää seksuaalisesti viitoittavia, liian väkivaltaisia tai loukkaavia aiheita.
 • pyytää henkilökohtaisia tietoja alle 18-vuotiailta.
 • julkaisee julkisesti tietoja, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa turvallisuusriskin kenelle tahansa henkilölle.
 • sisältää tietoja toisesta henkilöstä, joita on lähetetty ilman kyseisen henkilön suostumusta.
 • loukkaa yksityisyyden suojaa, julkisuutta, tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia, sopimusoikeuksia tai muita oikeuksia
 • sisältää tai edistää laittoman tai luvattoman kopion toisesta henkilön tekijänoikeudella suojatusta teoksesta.
 • kannustaa tai edistää rikollista toimintaa tai yritystä tai antaa ohjeellisia tietoja laittomista toimista, mukaan lukien muun muassa laittomien aseiden tekeminen tai hankkiminen, tietosuojan loukkaaminen tai tietokonevirusten tarjoaminen tai luominen.
 • muokata tai yrittää jäljitellä toista käyttäjää, henkilöä tai yhteisöä.
 • toisen käyttäjän käyttäjätilin tai käyttäjätunnuksen tai salasanan käyttö milloin tahansa tai salasanan antaminen kolmannelle osapuolelle tai salliminen kolmannen osapuolen pääsyn tiliisi.

Jokaisen Palvelun käyttäjän, joka huomaa Palveluun lisätyn näiden käyttöehtojen vastaista materiaalia tai huomaa Palvelua käytetyn muutoin näiden käyttöehtojen vastaisesti, tulee ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle. 

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tutkia ja ryhtyä asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin sellaista käyttäjää vastaan, joka Palveluntarjoajan harkinnan mukaan rikkoo tätä määräystä, mukaan lukien rajoituksetta, ilmoittaa tästä toiminnasta lainvalvonta viranomaisille.  

On huomioitavaa, että Palvelu voi sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, sopimatonta tai muuten kyseenalaistettavissa, sekä sisältöä, jossa voi olla teknisiä epätarkkuuksia, kirjoitusvirheitä ja muita virheitä. Palvelu voi myös sisältää materiaalia, joka rikkoo tai loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia ja muita omistusoikeuksia tai jonka lataamiseen, kopiointiin tai käyttöön saattaa liittyä muita sitovuuksia tai ehtoja.

7. OIKEUDET KÄYTTÄJÄN LUOMAAN SISÄLTÖÖN

Näillä käyttöehdoilla ei ole vaikutusta Käyttäjän Palveluun toimittaman materiaalin omistusoikeuteen, vaan oikeudet säilyvät niiden laillisilla haltijoilla. Palveluntarjoaja ei saa näiden käyttöehtojen nojalla edellä mainittuun materiaaliin muita oikeuksia kuin mitä Palveluntarjoaja tarvitsee Palvelun toteuttamiseksi käyttöehtojen mukaisesti. 

Edelleen Palvelun tarjoaja voi käyttää kohdassa 10 (”Käyttöehtojen vastaisen toiminnan seuraukset”) mainittuja oikeuksiaan (mm. poistaa käyttöehtojen vastainen materiaali Palvelusta).

8. PALVELUN YLLÄPITO, PÄIVITYKSET ja käyttöehtojen muutokset

Palvelua kehitetään jatkuvasti, ja muutokset voivat vaikuttaa myös käyttöehtoihin.  Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja, milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Palvelun käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä Palvelua sen jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista.

Palveluntarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman hyvän toimintavarmuuden ja Palvelu onkin lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan anna takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia. Palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat Palvelun tarjoajan yksinomaisessa päätäntävallassa. Palvelun toimittaja voi myös ajoittain muuttaa toimintatapoja kaupallisen sisällön tarjoamiseen tai mainonnan näyttämiseen, ja se voi tehdä tämän ilman ennakkoilmoitusta.

9. PALVELUN KÄYTTÖKATKOKSET

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, Internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista Palvelun toiminta katkoksista. Kehitämme Palvelua jatkuvasti vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita, ja muutokset voivat näin vaikuttaa myös käyttöehtoihin.

10. KÄYTTÖEHTOJEN VASTAISEN TOIMINNAN SEURAUKSET

Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa Palvelussa oleva tai estää Palvelua hyväksi käyttäen jaettu materiaali, joka Palveluntarjoajan arvion mukaan rikkoo näissä käyttöehdoissa mainittuja sääntöjä ja periaatteita.

Lisäksi Palvelun tarjoajalla on oikeus lukita tai poistaa Palvelun käyttäjän käyttäjätili, mikäli Käyttäjä rikkoo näistä käyttöehdoista johtuvia velvoitteitaan (esimerkiksi lisäämällä Palveluun käyttöehtojen vastaista materiaalia, käyttämällä Palvelua hyvien tapojen vastaisesti tai muulla vastaavalla tavalla).

Saatuaan tiedon rikkomuksesta Palvelun tarjoaja voi lukita käyttäjätilin/tunnuksen välittömästi. Tällöin rikkomukseen syyllistynyt Palvelun käyttäjä ei pääse enää kirjautumaan käyttäjätililleen eikä ko. käyttäjätunnuksen materiaalit näy muille käyttäjille. Käyttäjän yrittäessä kirjautua tililleen, hänelle ilmoitetaan tunnuksen olevan lukittu ja ilmoitetaan Palvelun tarjoajan yhteystiedot rikkomuksen seuraamusten selvittämiseksi. Mikäli Käyttäjä ei ota yhteyttä Palvelun tarjoajaan 60 vuorokauden kuluessa, voidaan käyttäjätili poistaa kokonaan.

11. KÄYTTÄJÄTILIN LUKITSEMINEN/POISTAMINEN MUULLA KUIN KÄYTTÖEHTOJEN RIKKOMISEN PERUSTEELLA

Kohdassa 10. mainitun lisäksi Palvelun tarjoajalla on oikeus lukita käyttäjätili/tunnus seuraavien edellytysten täyttyessä:

– Käyttäjä ei ole kirjautunut käyttäjätililleen/ käyttänyt tunnustaan 6 kuukauteen. Palvelun tarjoaja ilmoittaa mainitusta seikasta Käyttäjälle, Käyttäjän palvelun yhteystietoihin antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjää pyydetään aktivoimaan tunnus uudestaan. Mikäli Käyttäjä ei aktivoi tiliään 60 vuorokauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä lukien, käyttäjätili/tunnus voidaan poistaa järjestelmästä kokonaan.

12. OIKEUKSIEN SIIRTO

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää kaikki oikeutensa tai velvollisuutensa kokonaan tai osittain tytäryhtiölleen tai mahdolliselle seuraajalle tai liikeomaisuuden ostajalle. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa mitään tämän sopimuksen mukaisista oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan kokonaan tai osittain.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä neuvotteluin, riita ratkaistaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Rouhia Oy | Emalitehtaankatu 2,  04410 Järvenpää | 

Customer Service: myynti@reactored.com | Y-tunnus: 2722150-8 | Reactored.com | 20. 1.2023 / version 1.23