Lukion kieltenopettaja Jukka Rantala: "Hoppa på! on rajattomien mahdollisuuksien materiaali, josta löytyy jokaiselle jotakin."

Reactoredin ja Edita Publishing Oy:n julkaisema sähköinen oppimateriaali Hoppa på! on uudenlainen harjoittelukokonaisuus ruotsin kielen perusopetuksen kertaamiseen.

Jututimme ruotsin Hoppa på! -materiaalin käytöstä Jukka Rantalaa, joka opettaa Kuusankosken lukiossa tällä hetkellä pääasiassa ruotsia. Hänellä on lisäksi pätevyydet saksan ja englannin opettamiseen. Haastattelun aikaan lukiossa oli menossa koeviikon ensimmäinen päivä, ja Jukka oli parhaillaan suunnittelemassa seuraavan jakson kaikille yhteistä ruotsin moduulia.

Hoppa på! ruotsin materiaali
Hoppa på! ruotsin materiaali
Kuva: Arttu Kortelainen

Hoppa på! -materiaali otettiin käyttöön Kuusankosken lukiossa syksyllä 2021, eli heti materiaalin ilmestyttyä. Koulussa on aiemmin ollut käytössä useita digimateriaaleja, ja opiskelija voi itse päättää, haluaako käyttää painettua vai digitaalista oppikirjaa. ”Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä koulutuksenjärjestäjä hankkii materiaalit, ja silloin nämä digitaaliset materiaalit ovat edullisempina vaihtoehtoina vahvoilla. Hoppa på!:ta on pidetty nyt yhteensä kolmelle ryhmälle koulussamme, ja olen opettanut itse kahta niistä”, Jukka kertoo.

Kysyimme, miten materiaalin käyttöönotto sujui opettajan ja opiskelijoiden näkökulmasta. ”Minulla ei ollut Reactored-oppimisalustasta oikeastaan aikaisempaa kokemusta. Kaikkien uusien oppimateriaalien kanssa joutuu tehdä enemmän työtä ensimmäisellä kerralla. Meillä ei kuitenkaan ole ollut mitään ongelmia Hoppa på!:n käytössä, ja opiskelijat ovat osanneet käyttää sitä sujuvasti”, Jukka kuvailee.

Jukka opettaa tavallisesti uudet asiat ja kieliopin luokan edessä opettajajohtoisesti. Kappaleet on ensin luettu yhdessä ääneen ja sitten suomennettu pareittain. Sen jälkeen opiskelijat ovat päässeet tekemään tehtäviä materiaalin avulla omassa tahdissaan. ”Hoppa på!:ssa on materiaalia on sen verran paljon, että itseohjautuva opiskelija pärjäisi sen avulla itsenäisestikin”, hän ajattelee. ”Tiedän, että voisin heittäytyä mukaan tämän materiaalin kanssa vielä enemmän, voisimme esimerkiksi kuvata videoita sinne. Tämä on rajattomien mahdollisuuksien materiaali! Jokaiselle löytyy jotakin ja valinnanvaraa riittää”, Jukka kertoo.

Hoppa på! ruotsin materiaali
Kuva: Arttu Kortelainen

Helpotusta erilaisille oppijoille sekä opettajalle

Hoppa på! palvelee hyvin erilaisia oppijoita, sillä opiskelija voi itse valita tavan, jolla tehtäviin vastaa. Hän voi vastata monivalintatyyppisesti tai tuottamalla vastauksen itse kirjallisesti tai puhumalla”. Materiaalia voi Jukan mielestä hyvin soveltaa myös esimerkiksi lukion toisen vuosikurssin kertausmateriaalina. Hänen mielestään hyvää on myös se, että materiaali kehittyy koko ajan, ja sinne on julkaistu hiljattain myös esimerkiksi A-B paritehtävämateriaalit, jotka tehtiin Jukan palautteen pohjalta.

Digimateriaalilla on pyritty helpottamaan opettajan työtä erilaisin työkaluin. Jukka kertoo niiden auttaneen häntä monin tavoin: ”Esimerkiksi kokeiden korjaus on huippuhyvä asia! Olen toistaiseksi pitänyt vain sanakokeita, mutta myös isompien kokeiden pitäminen on mahdollista. Näen sieltä, miten olen pisteyttänyt samanlaisen virheen aiemmin”, hän kertoo. Myös tehdyt tehtävät näkyvät suoraan opettajalle, jolloin on helppoa katsoa, että esimerkiksi kurssin suoritusmerkintään oikeuttavat tehtävät on suoritettu.

Lukion ruotsin kertauskurssille osallistuu hyvin monentasoisia opiskelijoita. ”Huomaan, että Hoppa på! on innostanut myös niitä opiskelijoita, jotka eivät ole innostuneet tekemään tehtäviä paperikirjoista. He ovat saaneet tästä irti enemmän ja oppineet tehokkaammin”, Jukka kertoo. Hän lisää, että tämä on kuitenkin hyvin yksilöllistä, ja etteivät sähköiset rikasteet kuitenkaan ratkaise asenteista tai viitseliäisyydestä johtuvia ongelmia. Tietyt helpotukset kuitenkin sujuvoittavat oppimista ja vähentävät turhautumista: ”Opiskelijoita helpottaa, kun hiiren ja kursorin avulla pystyy näkemään kappaleen käännöksiä, eikä tarvitse kääntää kirjan sivuja”.

Lopuksi Jukka toteaa, että materiaalin käyttöönotto on opettajille erittäin helppoa: ”Voin suositella tätä hyvin laajalle käyttäjäkunnalle koko Suomeen. Materiaalit ovat siirtymässä koko ajan digitaalisempaan suuntaan, joten opettajilla alkaa olla jo tottumusta näiden käytössä”.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Reactored uudistuu

Viimeisin päivitysjulkaisu tuo muutoksia käyttöliittymän audiovisuaaliseen ilmeeseen, tehtävätyyppeihin sekä opettajan työkaluihin.

Lue lisää »
Keuda

Keuda

asiakastarinat Keuda: Reactored-kieltenoppimisympäristöä käytetään laajasti kaikilla toimipisteillä ammattikielten ja YTO-kielten opetukseen Reactored ja Keski-Uudenmaan koulutusyhtymä Keuda ovat tehneet yhteistyötä kieltenopetuksessa on vuodesta 2019 lähtien. Reactoredia

Lue lisää »