Alakohtaiset verkkokurssit palveluna

Reactored Pro yhdistää kielikoulutuksen ja perehdytysmateriaalit yhdeksi toimivaksi paketiksi.

Tuotamme kielikurssit palveluna kaikille aloille

Oppimisympäristöömme voi rakentaa kattavia kielikursseja eri aloille ja kieltenopiskelun tasoille. Palvelemme yrityksiä räätälöimällä tarpeeseen luotuja kursseja ja koulutuspaketteja.

Materiaalien luomisessa käytetään apuna ammattitaitoisia kieltenopettajia. Sisällöt rakennetaan tilaajan kanssa yhteistyössä
ja alakohtaisten tavoitteiden pohjalta.

Opiskelijat hyötyvät joustavasta harjoittelutavasta ja alustan erilaisista oppimisen tuen menetelmistä. Kurssit voi toteuttaa läsnätoteutuksella, itsenäisesti tai hybridinä.

Katso alta, miten räätälöityjen koulutusmateriaalien tilaaminen onnistuu.

Millaiset toimijat hyötyvät kielikursseistamme?

Räätälöityjen koulutusmateriaalien tilaaminen on auttanut useita yrityksiä, yhdistyksiä ja julkisen sektorin organisaatioita. Monipuolinen verkko-opetus on tuonut asiakkaillemme joustavuutta koulutusten organisointiin, sillä harjoittelu ja osallistuminen voidaan toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatta.

  • yritykset
  • kouluttajat
  • maahanmuuttajapalvelut + työvoimakoulutus
  • oppilaitokset

Näin palvelu toimii

1. Ota yhteyttä

Aloita täyttämällä yhteydenottolomake tai ole yhteydessä suoraan asiakaspalveluumme. Kartoitetaan yhdessä mitä tarpeita teillä on olemassa verkko-opetuksen tai kielikurssin suhteen. Palvelumme sisältää ammattitaitoisen sisällön tekijän/kieltenopettajan kurssin luomista varten. Koulutussisältöjä on mahdollista suunnitella ja toteuttaa myös tilaavan organisaation toimesta, jolloin tarjoamme oppimisympäristöämme palveluna.

2. Kurssisuunnittelu

Kurssin tai opintokokonaisuuden oppimistavoitteet ja keskeisimmät sisällöt on hyvä hahmotella etukäteen. Apuna voi käyttää esimerkiksi kurssisuunnittelun opastamme.

Aloituspalaverissa sovitaan kurssin keskeisimmät tavoitteet, josta varsinaista kurssisuunnitelmaa lähdetään työstämään. Reactoredin asiantuntijat avustavat suunnittelussa ja varmistavat pedagogisesti laadukkaan koulutuskokonaisuuden.

3. Kurssin rakentaminen

Kurssit tuotetaan yhteistyössä tilaajan sekä opettaja-asiantuntijan kanssa asiakkaan omien toiveiden sekä materiaalien pohjalta.

Lähdemateriaalina voidaan käyttää PDF, Word -tiedostoja Kuvia sekä asiakkaan tuottamia videosisältöjä.

Kurssimoduulit voivat olla esim. ammattialakohtaisia sanastoja, viestintätilanteita tai vaikka selkokielistettyjä työtehtävän ohjauksia.

Asiakas saa palvelun tuotoksena käyttövalmiin verkkokurssin, joka on toteutettu käyttäjäystävällisesti ja pedagogisesti toimivin menetelmin.

4. Oppimisympäristön alusta-integraatio

Reactored on yhdistettävissä nykyaikaisiin LMS-ratkaisuihin siten, että käyttäjät eivät tarvitse erillisiä tunnuksia. Käyttämämme LTI 1.3-teknologia toimii joustavasti eri käyttötarpeisiin, halusit sitten käyttää Reactored -tehtäviä oman ympäristösi sisällä tai tuoda suoran linkityksen valittuun kurssimoduliin.

  • Itslearning, Moodle, Priima, Canvas ja monia muita

5. Brändääminen

Rakenna oppimisympäristölle organisaatiosi oma brändi-ilme. White label -palvelumme avulla saat alustalle oman domainin, kirjautumissivut, värin sekä logot, joiden avulla personoit käyttökokemuksen juuri sellaiseksi kun toivot. 

6. Koulutus ja käyttöönotto

Varmistamme sujuvan käyttöönoton organisaatiossa järjestämällä koulutushenkilökunnan käyttökoulutuksen ja verkkokurssin rakentamisen työpajan. Koulutukset kuuluvat verkkopalvelun tilaukseen ilman erillistä maksua.

Aloitetaanko? Täytä lomake ja olemme yhteydessä.

Varaa aika tapaamiseen

Copyright © 2023 Reactored. All rights reserved.